KLC Lojistik

RAYLI TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Yük taşımacılığı açısından 21. yüzyılda toplu taşıma, dolayısıyla demiryolları ile yüktaşımacılığı etkin rol oynayacaktır. Bu yüzyılda ulaştırma sektörünün kıtalar arası boyutuartacağı gibi Avrupa-Asya ülkeleri arasında ulaştırma sektöründeki gelişmeler, diğer kıtalaranazaran daha fazla olacaktır.Demiryollarında uzun mesafeli ve yüksek miktardaki yüklerin taşınması avantajlıolduğundan, lojistik planlamada, özellikle uluslararası taşımalar ile transit taşımalardademiryolları kullanılmaktadır.

Limanların kara içindeki kesimlere bağlanmasındademiryollarının yer alması önemlidir. Ülkemizde, son yıllarda, blok tren işletmeciliğinegeçiş, lojistik köyleri ve konteyner terminalleri kurulması, organize sanayi bölgelerinindemiryollarıyla bağlantısının sağlanması, intermodal taşımacılığa uygun vagon imali,konteyner, Ro-La, otomobil taşımacılığı alanlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.Ülkemizde mevcut yük taşıma kapasitesi en iyi şekilde kullanılarak daha hızlı ve etkin birtaşımacılık yapılması amacıyla 2004 yılı başından itibaren yük taşımacılığında Blok Trenİşletmeciliğine geçilmiştir.